Reset Filter

Removes the filter from the selected cell range. To enable this command, click inside the cell area where the filter was applied.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Daty – Dalše filtry – Filter wróćo stajić.

Klikńće w symbolowej lajsće Tabelowe daty na Filter/Sortěrowanje wróćo stajić.

Symbol za Filter/Sortěrowanje wróćo stajić

Filter/Sortěrowanje wróćo stajić


Prošu podpěrajće nas!