Advanced Filter

Defines an advanced filter.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Daty – Dalše filtry – Rozšěrjeny filter….


Read filter criteria from

Select the named range, or enter the cell range that contains the filter criteria that you want to use.

Pomjeńšić / Powjetšić

Klikńće na symbol Pomjeńšić, zo byšće dialog na wulkosć zapodawanskeho pola pomjeńšił. Je potom lóšo, požadany poćah w tabeli markěrować. Symbol so awtomatisce do symbola Powjetšić přetworja. Klikńće na njón, zo byšće dialog na jeho prěnjotnu wulkosć wobnowił.

Dialog so awtomatisce miniměruje, hdyž z myšku do tabele klikaće. Hdyž tastu myški pušćeće, so dialog wobnowi a poćahowy wobłuk, kotryž je z myšku definowany, so w dokumenće přez módry ramik wuzběhuje.

Symbol za Pomjeńšić

Pomjeńšić

Symbol za Powjetšić

Powjetšić

Options

Shows additional filter options.

Case sensitive

Distinguishes between uppercase and lowercase letters when filtering the data.

Range contains column labels

Includes the column labels in the first row of a cell range.

Copy results to

Select the check box, and then select the cell range where you want to display the filter results. You can also select a named range from the list.

Regular expression

Allows you to use regular expressions in the filter definition. For a list of the regular expressions that LibreOffice supports, click here.

If the Regular Expressions check box is selected, you can use regular expressions in the Value field if the Condition list box is set to '=' EQUAL or '<>' UNEQUAL. This also applies to the respective cells that you reference for an advanced filter.

No duplication

Excludes duplicate rows in the list of filtered data.

Keep filter criteria

Select the Copy results to check box, and then specify the destination range where you want to display the filtered data. If this box is checked, the destination range remains linked to the source range. You must have defined the source range under Data - Define range as a database range. Following this, you can reapply the defined filter at any time as follows: click into the source range, then choose Data - Refresh Range.

Rozšěrjene filtry nałožić

  1. Kopěrujće špaltowe hłowy tabelowych wobłukow, kotrež so maja filtrować, do prózdneho wobłuka tabele a zapodajće potom kriterije za filter do linki pod hłowami. Horicontalnje zrjadowane daty w lince so přeco z logiskim A zwjazuja, a wertikalnje zrjadowane daty w špalće so přeco z logiskim ABO zwjazuja.

  2. Hdyž sće filtrowu matriks wutworił, wubjerće tabelowe wobłuki, kotrež so maja filtrować. Wubjerće Daty – Dalše filtry – Rozšěrjeny filter…, zo byšće dialog Rozšěrjeny filter wočinił.

  3. Klikńće potom na W porjadku a widźiće, zo jenož linki z prěnjotneje tabele, kotrychž wobsah kriterijam wotpowěduje, su widźomne. Wšě druhe linki su nachwilu schowane a dadźa so zaso z přikazom Format – Linki – Pokazać pokazać.

Přikład

Začitajće tabelowy dokument z wulkej ličbu datowych sadźbow. Wužiwamy wumysleny dokument z wobrotami, ale móžeće tež kóždy druhi dokument wužiwać. Dokument ma slědowace wuhotowanje:

A

B

C

D

E

1

Měsac

Standard

Wobchodniski

Luksus

Suita

2

Januar

125600

200500

240000

170000

3

Februar

160000

180300

362000

220000

4

Měrc

170000

a tak dale …


Kopěrujće linku 1 z linkowymi hłowami (pólne mjena ) na přikład do linki 20. Zapodajće z ABO zwjazane filtrowanske wuměnjenja do linkow 21, 22 a tak dale.

A

B

C

D

E

20

Měsac

Standard

Wobchodniski

Luksus

Suita

21

Januar

22

<160000


Podajće, zo jenož linki so pokazuja, kotrež pak hódnotu Januar w celach Měsac ABO hódnotu pod 160000 w celach Standard maja.

Wubjerće Daty – Dalše filtry – Rozšěrjeny filter… a potom wobłuk A20:E22. Po kliknjenju na W porjadku so jenož filtrowane linki pokazuja. Druhe linki so schowaja.

Prošu podpěrajće nas!