Goal Seek

Opens a dialog where you can solve an equation with a variable. After a successful search, a dialog with the results opens, allowing you to apply the result and the target value directly to the cell.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Nastroje – Cilowu hódnotu pytać….


Default

In this section, you can define the variables in your formula.

Formula cell

In the formula cell, enter the reference of the cell which contains the formula. It contains the current cell reference. Click another cell in the sheet to apply its reference to the text box.

Target value

Specifies the value you want to achieve as a new result.

Variable cell

Specifies the reference for the cell that contains the value you want to adjust in order to reach the target.

Pomjeńšić / Powjetšić

Klikńće na symbol Pomjeńšić, zo byšće dialog na wulkosć zapodawanskeho pola pomjeńšił. Je potom lóšo, požadany poćah w tabeli markěrować. Symbol so awtomatisce do symbola Powjetšić přetworja. Klikńće na njón, zo byšće dialog na jeho prěnjotnu wulkosć wobnowił.

Dialog so awtomatisce miniměruje, hdyž z myšku do tabele klikaće. Hdyž tastu myški pušćeće, so dialog wobnowi a poćahowy wobłuk, kotryž je z myšku definowany, so w dokumenće přez módry ramik wuzběhuje.

Symbol za Pomjeńšić

Pomjeńšić

Symbol za Powjetšić

Powjetšić

Prošu podpěrajće nas!