Page Style

Opens a dialog where you can define the appearance of all pages in your document.

Přistup k tutomu přikazej …

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Předłoha strony….

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Předłoha strony.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Kromy strony, Wulkosć strony abo Špalty strony w rajtarku Wuhotowanje a klikńće na Dalše nastajenja….

Wubjerće Předłoha strony w meniju Wuhotowanje rajtarka Wuhotowanje.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Předłoha strony

Předłoha strony

Z tastatury:

+ Umsch (⇧) + P

Ze statusoweje lajsty:

Klikńće na wobłuk Předłoha strony.

Z bóčnicy:

Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi () – wubjerće Předłohi strony – wočińće kontekstowy meni wubraneje předłohi – Nowy…/Předłohu wobdźěłać.


Organizer

Set the options for the selected style.

Allows you to define page layouts for single and multiple-page documents, as well as a numbering and paper formats.

Borders

Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Header

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Footer

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Sheet

Specifies the elements to be included in the printout of all sheets with the current Page Style. Additionally, you can set the print order, the first page number, and the page scale.

Wróćo stajić

Staja změny, kotrež su so w aktualnym rajtarku přewjedli, na te nastajenja wróćo, kotrež běchu při wočinjenju tutoho dialoga płaćiwe. Wobkrućenske naprašowanje so njejewi, hdyž dialog začinjeće.

Prošu podpěrajće nas!