Define Names

Opens a dialog where you can specify a name for a selected area or a name for a formula expression.

Use the mouse to define ranges or type the reference into the Define Name dialog fields.

Přistup k tutomu přikazej …

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Pomjenowane wobłuki a wurazy – Definować….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Zasadźić – Mjeno definować….

Wubjerće Daty – Mjeno definować….

Wubjerće Definować… w meniju Zasadźić rajtarka Zasadźić.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Mjeno definować

Mjeno definować

Dalše

Zasadźće do mjenoweho pola formloweje lajsty mjeno za wubrany celowy wobłuk a tłóčće na Enter.


The Sheet Area box on the Formula bar contains a list of defined names for the ranges or formula expressions and their scope between parenthesis. Click a name from this box to highlight the corresponding reference on the spreadsheet. Names given formulas or parts of a formula are not listed here.

Name

Enter the name of the area for which you want to define a reference or a formula expression. All area names already defined in the spreadsheet are listed in the text field above. If you click a name on the list, the corresponding reference in the document will be shown with a blue frame. If multiple cell ranges belong to the same area name, they are displayed with different colored frames.

Range or formula expression

The reference of the selected area name is shown here as an absolute value.

To insert a new area reference, place the cursor in this field and use your mouse to select the desired area in any sheet of your spreadsheet document. To insert a new named formula, type the formula expression.

Pomjeńšić / Powjetšić

Klikńće na symbol Pomjeńšić, zo byšće dialog na wulkosć zapodawanskeho pola pomjeńšił. Je potom lóšo, požadany poćah w tabeli markěrować. Symbol so awtomatisce do symbola Powjetšić přetworja. Klikńće na njón, zo byšće dialog na jeho prěnjotnu wulkosć wobnowił.

Dialog so awtomatisce miniměruje, hdyž z myšku do tabele klikaće. Hdyž tastu myški pušćeće, so dialog wobnowi a poćahowy wobłuk, kotryž je z myšku definowany, so w dokumenće přez módry ramik wuzběhuje.

Symbol za Pomjeńšić

Pomjeńšić

Symbol za Powjetšić

Powjetšić

Scope

Select the scope of the named range or named formula. Document (Global) means the name is valid for the whole document. Any other sheet name selected will restrict the scope of the named range or formula expression to that sheet.

Range options

Allows you to specify the Area type (optional) for the reference.

Defines additional options related to the type of reference area.

Print range

Defines the area as a print range.

Filter

Defines the selected area to be used in an advanced filter.

Repeat column

Defines the area as a repeating column.

Repeat row

Defines the area as a repeating row.

Add

Click the Add button to add a new defined name.

Prošu podpěrajće nas!