Insert Sheet from file

Inserts a sheet from a different spreadsheet file.

Přistup k tutomu přikazej …

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Tabelu z dataje zasadźić….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Zasadźić – Tabelu zasadźić… – Z dataje

Wubjerće Tabelu z dataje zasadźić w meniju Zasadźić rajtarka Zasadźić.

Z tabeloweje nawigaciskeje lajsty:

Wubjerće Tabelu zasadźić… – Z dataje

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Tabelu z dataje zasadźić

Tabelu z dataje zasadźić


  1. Use the File - Open dialog to locate the spreadsheet.

  2. In the Insert Sheet dialog, select the sheet that you want to insert.

Prošu podpěrajće nas!