Column Break

Removes a manual column break to the left of the active cell.

Position the cursor in the cell to the right of the column break indicated by a vertical line and choose Sheet - Delete Page Break - Column Break. The manual column break is removed.

Přistup k tutomu přikazej …

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Łamanje strony zhašeć – Łamanje špalty.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Łamanje špalty w meniju Wuhotowanje rajtarka Wuhotowanje.


Prošu podpěrajće nas!