Meni Daty

Wubjerće Daty – Tekst do špaltow….

Wubjerće Daty – Wobłuk definować….

Wubjerće Daty – Wobłuk wubrać….

Wubjerće Daty – Sortěrować….

Wubjerće Daty – Postupowacy sortěrować

Wubjerće Daty – Spadowacy sortěrować

Wubjerće Daty – Sortěrować… – Rajtark: Sortěrowanske kriterije.

Klikńće w symbolowej lajsće Standard na

Symbol Postupowacy sortěrować

Postupowacy sortěrować

Symbol za Spadowacy sortěrować

Spadowacy sortěrować

Wubjerće Daty – Sortěrować… – Nastajenja.

Wubjerće Daty – Dalše filtry.

Wubjerće Daty – Awtomatiski filter.

Klikńće w symbolowej lajsće Nastroje abo Tabelowe daty na

Symbol za awtomatiski filter

Awtomatiski filter

Wubjerće Daty – Dalše filtry – Rozšěrjeny filter….

Wubjerće Daty – Dalše filtry – Standardny filter… – Nastajenja

Wubjerće Daty – Dalše filtry – Rozšěrjeny filter… – Nastajenja.

Wubjerće Daty – Dalše filtry – Filter wróćo stajić.

Klikńće w symbolowej lajsće Tabelowe daty na Filter/Sortěrowanje wróćo stajić.

Symbol za Filter/Sortěrowanje wróćo stajić

Filter/Sortěrowanje wróćo stajić

Wubjerće Daty – Dalše Filtry – Awtomatiski filter schować.

Wubjerće Daty – Mjezywuslědki….

Wubjerće Daty – Mjezywuslědki… – Rajtark: 1./2./3. skupina.

Wubjerće Daty – Mjezywuslědki – Rajtark: Nastajenja.

Wubjerće Daty – Płaćiwosć….

Wubjerće Daty – Płaćiwosć… – Rajtark: Kriterije.

Wubjerće Daty – Płaćiwosć… – Rajtark: Zapodawanska pomoc.

Wubjerće Daty – Płaćiwosć… – Zmylkowa zdźělenka.

Wubjerće Daty – Wjacore operacije.

Wubjerće Daty – Konsolidować….

Wubjerće Daty – Zeskupjenje a rozrjad.

Wubjerće Daty – Zeskupjenje a rozrjad – Podrobnosće schować.

Wubjerće Daty – Zeskupjenje a rozrjad – Podrobnosće pokazać.

Wubjerće Daty – Zeskupjenje a rozrjad – Zeskupjenje….

F12

Klikńće w symbolowej lajsće Nastroje na

Symbol za Zeskupjenje

Zeskupić

Wubjerće Daty – Zeskupjenje a rozrjad – Zeskupjenje zběhnyć….

+F12

Klikńće w symbolowej lajsće Nastroje na

Symbol za Zeskupjenje zběhnyć

Zeskupjenje zběhnyć

Wubjerće Daty – Zeskupjenje a rozrjad – Awtomatiski rozrjad.

Wubjerće Daty – Zeskupjenje a rozrjad – Rozrjad wotstronić.

Wubjerće Daty – Zeskupjenje a rozrjad – Podrobnosće pokazać (za někotre pivotowe tabele).

Wubjerće Daty – Pivotowa tabela.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Zasadźić – Pivotowa tabela….

Wubjerće Daty – Pivotowa tabela – Zasadźić abo wobdźěłać….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Zasadźić – Pivotowa tabela.

Wubjerće Daty – Pivotowa tabela.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Pivotowa tabela

Pivotowa tabela

Wubjerć Zasadźić – Pivotowa tabela… a zmóžńće potom w dialogu Žórło wubrać nastajenje W LibreOffice zregistrowane datowe žórło.

Wubjerće Zasadźić – Pivotowa tabela… a zmóžńće potom w dialogu Žórło wubrać nastajenje Aktualny wuběr.

Wubjerće Zasadźić – Pivotowa tabela… a zmóžńće potom w dialogu Žórło wubrać nastajenje W LibreOffice zregistrowane datowe žórło a klikńće na W porjadku, zo byšće dialog Datowe žórło wubrać.

Wubjerće Daty – Pivotowa tabela – Aktualizować.

Wubjerće Daty – Pivotowa tabela – Zhašeć.

Wubjerće Daty – Wobłuk aktualizować.

Wubjerće Daty – Zeskupjenje a rozrjad – Zeskupjenje….

Prošu podpěrajće nas!