Meni Format

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Škrowe linije.

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Škrowe linije w celi ze škrowymi linijemi.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Škrowe linije w meniju Daty rajtarka Daty.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Tabelowa drasta.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Wuhotowanje – Tabelowa drasta.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Drasty

Drasty wubrać

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Ličbny format.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Start.

Z bóčnicy:

Wužiwajće wotrězk Ličbny format bóčnicy Kajkosće.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Cele….

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Cele formatěrować….

Z tastatury:

Tłóčće +1.

Wubjerće Format – Cele… – Rajtark: Celowy škit.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format - Linki

Wubjerće Format - Linki – Optimalna wysokosć….

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Linki – Schować.

Wubjerće Format – Špalty – Schować.

Z kontekstoweho menija:

Klikńće na linkowe hłowy, kotrež so maja wubrać a wubjerće Linki schować.

Klikńće na špaltowe hłowy, kotrež so maja wubrać a wubjerće Špalty schować.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Start – Linka – Linki schować.

Wubjerće Start – Špalta – Špalty schować.

Wubjerće Wuhotowanje – Linka – Linki schować.

Wubjerće Wuhotowanje – Špalta – Špalty schować.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Linki schować

Linki schować

Symbol za Špalty schować

Špalty schować

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Linki – Pokazać.

Wubjerće Format – Špalty – Pokazać.

Z kontekstoweho menija:

Klikńće na linkowe hłowy, kotrež so maja wubrać a wubjerće Linki pokazać.

Klikńće na špaltowe hłowy, kotrež so maja wubrać a wubjerće Špalty pokazać.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Start – Linka – Linki pokazać.

Wubjerće Start – Špalta – Špalty pokazać.

Wubjerće Wuhotowanje – Linka – Linki pokazać.

Wubjerće Wuhotowanje – Špalta – Špalty pokazać.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Linki pokazać

Linki pokazać

Symbol za Špalty pokazać

Špalty pokazać

Wubjerće Format – Špalty

Wubjerće Format – Špalty – Optimalna šěrokosć….

Klikńće dwójce na prawe dźělatko w špaltowych hłowach.

Wubjerće Tabela.

Wubjerće Format - Předłoha strony….

Wubjerće Format – Předłoha strony… – Rajtark: Tabela.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Ćišćerske wobłuki

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće rajtark Wuhotowanje.

Wubjerće Ćišćerske wobłuki w meniju Wuhotowanje rajtarka Wuhotowanje.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Ćišćerske wobłuki

Ćišćerske wobłuki

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Ćišćerske wobłuki – Definować.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće rajtark Wuhotowanje – Ćišćerski wobłuk.

Wubjerće Ćišćerske wobłuki – Definować w meniju Wuhotowanje rajtarka Wuhotowanje.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Ćišćerski wobłuk definować

Ćišćerski wobłuk definować

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Ćišćerske wobłuki – Přidać.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće rajtark Wuhotowanje – Ćišćerski wobłuk přidać.

Wubjerće Ćišćerski wobłuk – Přidać w meniju Wuhotowanje rajtarka Wuhotowanje.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Ćišćerski wobłuk přidać

Ćišćerski wobłuk přidać

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Ćišćerske wobłuki – Zhašeć.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće rajtark Wuhotowanje – Ćišćerske wobłuki zhašeć.

Wubjerće Ćišćerski wobłuk – Zhašeć w meniju Wuhotowanje rajtarka Wuhotowanje.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Ćišćerske wobłuki zhašeć

Ćišćerske wobłuki zhašeć

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Ćišćerske wobłuki – Wobdźěłać.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće rajtark Wuhotowanje – Wobdźěłać.

Wubjerće Ćišćerski wobłuk – Wobdźěłać w meniju Wuhotowanje rajtarka Wuhotowanje.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Ćišćerske wobłuki wobdźěłać

Ćisćerske wobłuki wobdźěłać

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Wuměnjene formatěrowanje – Wuměnjenje….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Start – Wuměnjene formatěrowanje – Wuměnjenje….

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Wuměnjene formatěrowanje – Wuměnjenje…

Wuměnjene formatěrowanje

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Wuměnjene formatěrowanje – Barbna skala…

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Start – Wuměnjene formatěrowanje – Barbowa skala….

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Barbna skala

Barbowa skala

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Wuměnjene formatěrowanje – Datowa lajsta…

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Start – Wuměnjene formatěrowanje – Datowa lajsta….

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Datowa lajsta…

Datowa lajsta

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Wuměnjene formatěrowanje – Symbolowa sadźba…

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Start – Wuměnjene formatěrowanje – Symbolowa sadźba….

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Symbolowa sadźba

Symbolowa sadźba

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Wuměnjene formatěrowanje – Datum…

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Start – Wuměnjene formatěrowanje – Datum….

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Datum…

Datum

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Wuměnjene formatěrowanje – Rjadować…

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Start – Wuměnjene formatěrowanje – Rjadować….

Prošu podpěrajće nas!