Meni Zasadźić

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Zasadźić – Hłowowe a nohowe linki.

Wubjerće rajtark Format – Předłoha strony… – Hłowowa (abo Nohowa linka) a klikńće na Wobdźěłać….

Wubjerće Předłohi – Předłohi rjadować – Předłohi strony, wočińće kontekstowy meni předłohi strony, wubjerće Předłohu wobdźěłać… – Hłowowa linka (abo Nohowa linka) a klikńće na Wobdźěłać….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Wuhotowanje – Hłowowe a nohowe linki.

Wubjerće rajtark Wuhotowanje – Format strony… – Hłowowa (abo Nohowa linka) a klikńće na Wobdźěłać….

Wubjerće Hłowowe a nohowe linki w meniju Zasadźić rajtarka Zasadźić.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Hłowowe a nohowe linki

Hłowowe a nohowe linki

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Zasadźić – Polo.

Wubjerće Zasadźić – Polo – Datum.

Wubjerće Zasadźić – Polo – Tabelowe mjeno.

Wubjerće Zasadźić – Polo – Dokumentowy titul.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Zasadźić – Polo.

Wubjerće Zasadźić – Polo – Datum.

Wubjerće Zasadźić – Polo – Tabelowe mjeno.

Wubjerće Zasadźić – Polo – Dokumentowy titul.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Zasadźić – Čas.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Zasadźić – Pola – Čas.

Wubjerće Čas w meniju Zasadźić rajtarka Zasadźić.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Čas zasadźić

Čas zasadźić

Z tastatury:

+ Umsch (⇧) + ; (semikolon)

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Zasadźić – Datum.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Zasadźić – Pola – Datum.

Wubjerće Datum w meniju Zasadźić rajtarka Zasadźić.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Datum zasadźić

Datum zasadźić

Z tastatury:

+ ; (semikolon)

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Zasadźić – Škrowa linija.

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Škrowe linije – Škrowe linije.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Škrowe linije – Škrowe linije w meniju Daty rajtarka Daty.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Cele zasadźić….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Zasadźić – Cele zasadźić….

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Cele zasadźić

Cele zasadźić

Z tastatury:

+ "+"

Symbol

Cele dele zasadźić

Symbol

Cele naprawo zasadźić

Symbol

Linki zasadźić

Symbol

Špalty zasadźić

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Tabelu z dataje zasadźić….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Zasadźić – Tabelu zasadźić… – Z dataje

Wubjerće Tabelu z dataje zasadźić w meniju Zasadźić rajtarka Zasadźić.

Z tabeloweje nawigaciskeje lajsty:

Wubjerće Tabelu zasadźić… – Z dataje

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Tabelu z dataje zasadźić

Tabelu z dataje zasadźić

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Zasadźić – Funkcija….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Funkcija… w meniju Zasadźić rajtarka Zasadźić.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Funkciski asistent

Funkciski asistent

Z tastatury:

+ F2

Zasadźić – Funkcija… – Kategorija Datowa banka

Wubjerće Zasadźić – Funkcija… – Kategorija Datum a čas.

Zasadźić – Funkcija… – Kategorija Financielne

Zasadźić – Funkcija…n – Kategorija Informacije

Zasadźić – Funkcija… – Kategorija Logiske

Zasadźić – Funkcija… – Kategorija Matematiske

Zasadźić – Funkcija… – Kategorija Pólna wariabla

Zasadźić – Funkcija… – Kategorija Statistiske

Zasadźić – Funkcija… – Kategorija Tekst

Zasadźić – Funkcija… – Kategorija Tabelowy dokument

Zasadźić – Funkcija… – Kategorija Dodatk

Zasadźić – Funkcija… – Kategorija Dodatk

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Zasadźić – Pomjenowane wobłuki abo wurazy….

Wubjerće Tabela – Pomjenowany wobłuk abo wuraz.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Eksterne zwjazanja….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Daty – Eksterne zwjazanja….

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Eksterne zwjazanja

Eksterne zwjazanja

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Pomjenowane wobłuki a wurazy – Rjadować….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Zasadźić – Mjena rjadować….

Wubjerće Daty – Mjena rjadować….

Wubjerće Rjadować… w meniju Zasadźić rajtarka Zasadźić.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Mjena rjadować

Mjena rjadować

Z tastatury:

+ F3

Dalše

Wubjerće we wuběranskim polu w mjenowym polu formloweje lajsty Mjena rjadować….

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Pomjenowane wobłuki a wurazy – Definować….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Zasadźić – Mjeno definować….

Wubjerće Daty – Mjeno definować….

Wubjerće Definować… w meniju Zasadźić rajtarka Zasadźić.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Mjeno definować

Mjeno definować

Dalše

Zasadźće do mjenoweho pola formloweje lajsty mjeno za wubrany celowy wobłuk a tłóčće na Enter.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Zasadźić – Pomjenowane wobłuki a wurazy.

Wubjerće Tabela – Pomjenowane wobłuki abo wurazy… – Zasadźić.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Pomjenowane wobłuki a wurazy w meniju Zasadźić rajtarka Zasadźić.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Pomjenowane wobłuki abo wurazy… – Wutworić.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Pomjenowane wobłuki abo wurazy… – Popisy….

Prošu podpěrajće nas!