Meni Wobdźěłać

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – Wubrać.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Wubrać

Wubrać

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – Wubrać – Wšě tabele wubrać.

Z tabeloweje nawigaciskeje lajsty:

Wočińće kontekstowy meni tabeloweho rajtarka a wubjerće Wšě tabele wubrać.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Wšě tabele wubrać

Wšě tabele wubrać

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – Wubrać – Tabele wubrać.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Tabele wubrać

Tabele wubrać

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – Wubrać – Hač do přichodneje tabele wubrać.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – Wubrać – Hač do předchadneje tabele wubrać.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – Wubrać – Linku wubrać.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Linku wubrać w meniju Start rajtarka Start.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Linku wubrać

Linku wubrać

Z tastatury:

Umsch (⇧) + prózdna tasta

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – Wubrać – Špaltu wubrać.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Špaltu wubrać w meniju Start rajtarka Start.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Špaltu wubrać

Špaltu wubrać

Z tastatury:

+ prózdna tasta

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – Wubrać –Datowy wobłuk wubrać.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Datowy wobłuk wubrać w meniju Start rajtarka Start.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Datowy wobłuk wubrać

Datowy wobłuk wubrać

Z tastatury:

+ * (hwěžka)

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – Wubrać – Nješkitane cele wubrać.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – Wubrać – Widźomne linki wubrać.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – Wubrać – Widźomne špalty wubrać.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – Modus celoweho wobdźěłanja.

Z tastatury:

F2

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Cele wupjelnić.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Cele wupjelnić – Dele wupjelnić.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Dele wupjelnić

Dele wupjelnić

Z tastatury:

+ D

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Cele wupjelnić – Naprawo wupjelnić.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Naprawo wupjelnić

Naprawo wupjelnić

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Cele wupjelnić – Horje wupjelnić.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Horje wupjelnić

Horje wupjelnić

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Cele wupjelnić – Nalěwo wupjelnić.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Nalěwo wupjelnić

Nalěwo wupjelnić

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Cele wupjelnić – Tabele wupjelnić.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Cele wupjelnić – Rjady wupjelnić….

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Cele wupjelnić – Připadnu ličbu wupjelnić

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Cele wuprózdnić….

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Wobsah zhašeć.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Cele wuprózdnić

Cele wuprózdnić

Z tastatury:

Wróćotasta

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Cele zhašeć….

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Cele zhašeć.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Zhašeć w meniju Wuhotowanje rajtarka Wuhotowanje.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Cele zhašeć

Cele zhašeć

Z tastatury:

+ "-"

Wubjerće Wobdźěłać – Celowy škit, zo byšće tabelowy škit z aktualnymi nastajenjemi celoweho škita aktiwizował.

Prošu podpěrajće nas!