The Template Library

Přistup k tutomu přikazej …

Open Tools - Macros - LibreOffice Basic - Edit and select Application Macros container.


Symbol za Notica

This library must be loaded before execution. Execute the following statement before running any macro that uses this library:
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Template")


Warnowanski symbol

Tuta strona pomocy trjeba dalše dźěło, zo by korektna a dospołna była. Prošu přidružće so projektej LibreOffice a pomhajće nam, falowace informacije přidać. Wopytajće našu webstronu wo pisanju wobsaha pomocy.


Prošu podpěrajće nas!