The Euro Library

Přistup k tutomu přikazej …

Open Tools - Macros - LibreOffice Basic - Edit and select Application Macros container.


Warnowanski symbol

Tuta strona pomocy trjeba dalše dźěło, zo by korektna a dospołna była. Prošu přidružće so projektej LibreOffice a pomhajće nam, falowace informacije přidać. Wopytajće našu webstronu wo pisanju wobsaha pomocy.


Description

The Euro library is used by the Euro converter… wizard.

Its entry points are:

Selecting the Euro Converter wizard loads the following libraries in memory:

note

Basic routine name conflicts may exist when multiple Basic libraries are loaded in memory.


ImportWizard and Tools Basic libraries

Euro Converter Wizard describes what the Euro library does.

Prošu podpěrajće nas!