Dialog eksportować

Tutón přikaz dialog „Składować jako“ w dialogowym editorje wuwołuje, zo byšće aktualny dialog BASIC eksportował.

Symbol za Eksportować

Dialog Eksportować

Prošu podpěrajće nas!