Žórłowy tekst zasadźić

Wočinja žórłowy tekst Basic we woknje Basic IDE.

Stajće kursor do koda, hdźež chceće žórłowy tekst zasadźić a klikńće potom na symbol Žórłowy tekst zasadźić. Pytajće dataju, kotraž žórłowy tekst Basic wobsahuje, kotryž chceće zasadźić a klikńće potom na Wočinić.

Symbol za žórłowy tekst zasadźić

Žórłowy tekst zasadźić

Prošu podpěrajće nas!