Wobkedźbowanje zmóžnić

Klikńće na tutón symbol, zo byšće sej wariable w makrje wobhladał. Wobsah wariable so w separatnym woknje pokazuje.

Klikńće na mjeno wariable, zo byšće ju wubrał, potom na symbol Wobkedźbowanje zmóžnić. Hódnota, kotraž je wariabli připokazana, so pódla jeje mjeno pokazuje. Tuta hódnota so stajnje aktualizuje.

Symbol za Wobkedźbowanje zmóžnić

Wobkedźbowanje zmóžnić

Zo byšće wariablowe wobkedźbowanje wotstronił, wubjerće wariablu we wobkedźbowanskim woknje a klikńće potom na symbol Wobkedźbowanje wotstronić.

Prošu podpěrajće nas!