Interaktiwnu konsolu Python wuwjesć

Interaktiwna konsola Python, tež jako interpreter Python abo shell Python znata, programowarjam spěšnu móžnosć skići, přikazy wuwjesć a kod wupruwować a testować bjez toho, zo by so dataja wutworiła. Introspekcija objektow UNO kaž tež dokumentacija modulow Python LibreOffice datej so z terminala wotwołać.

note

Wužiwajće pak Basic pak Python z dospołneje instalacije LibreOffice:


Makro Basic wužiwać


    Sub interpreter_console
      Const UNIX = 4
      ps = CreateUnoService("com.sun.star.util.PathSettings")
      install_path = ConvertFromURL(ps.Module)
      cmd = IIF(GetGuiType()=UNIX,"x-terminal-emulator -e ","")
      Shell(cmd + install_path + GetPathSeparator() + "python" )
    End Sub
  

Makro Python wužiwać


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    import uno, os, subprocess
      
    def interpreter_console():
      ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      ps = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.util.PathSettings", ctx)
      install_path = uno.fileUrlToSystemPath(ps.Module)
      pgm = install_path + os.sep + "python" # Python shell/console path
      subprocess.Popen(pgm) # Start Python interactive Shell
      
  

Přikład wudaća

Interaktiwna konsola Python

Alternatiwna konsola

Wužiwajće konsolu rozšěrjenja APSO jako alternatiwu:

Konsola APSO

Prošu podpěrajće nas!