programowanske přikłady Python

Posedźenske informacije wobstarać

Dźěłowy system identifikować

Module Python importować

Zapodaće/Wudaće na wobrazowce

Dokumentowe podawki dohladować

Dialog z Python wočinić

Dialogowy předźěłowak wutworić

Podawkowe posłuchaki wutworić

Makra Basic z Python wuwołać

Interaktiwnu konsolu Python wuwjesć

Prošu podpěrajće nas!