Přełožowanje wodźenskich elementow w dialogowym editorje

Symbolowa lajsta Rěč w dialogowym editorje Basic IDE wodźenske elementy pokazuje, z kotrymiž móžeće lokalizujomne dialogi zmóžnić a rjadować.

Po standardźe so dialog, kotryž wutworiće, jenož rěčne resursy za jednu rěč wobsahuje. Móžeće pak tež dialogi wutworić, kotrež po rěčnych nastajenjach wužiwarja awtomatisce lokalizowane znamješkowe rjećazki pokazuja.

Zo byšće lokalizujomne dialogi zmóžnił

 1. Wubjerće Napohlad – Symbolowe lajsty – Rěč, zo byšće symbolowu lajstu Rěč w dialogowym editorje Basic IDE wočinił.

  Jeli aktualna biblioteka hižo lokalizujomny dialog wobsahuje, so symbolowa lajsta Rěč awtomatisce pokazuje.

 2. Klikńće na symbol Rěče rjadować Symbol Rěč rjadować na symbolowej lajsće Rěč abo w lajsće Nastroje.

  Widźiće dialog Rěče wužiwarskeho powjercha rjadować. Dialog rěče za aktualnu biblioteku rjaduje. Mjeno aktualneje biblioteki so w titulnej lajsće pokazuje.

 3. Klikńće w dialogu na Přidać, zo byšće rěčny zapisk přidał.

  Tutón krok rěčne resursy za wšě nowe dialogi zmóžnja.

 4. Prěni raz, hdyž na Přidać klikaće, budźeće dialog Standardnu rěč wužiwarskeho powjercha nastajić. Přichodne razy, hdyž na Přidać klikaće, tutón dialog mjeno Rěč za wužiwarski powjerch přidać změje.

  Móžeće tež standardnu rěč w dialogu Rěče wužiwarskeho powjercha rjadować změnić.

 5. Wubjerće rěč.

  To rěčne resursy, kotrež přełožene wersije wšěch znamješkowych rjećazkow wobsahuja, dialogowym kajkosćam přidawa. Sadźba dialogowych znamješkowych rjećazkow standardneje rěče so do noweje sadźby znamješkowych rjećazkow kopěruje. Pozdźišo móžeće k nowej rěči přeńć a potom znamješkowe rjećazki přełožić.

 6. Začińće dialog abo přidajće přidatne rěče.

Zo byšće lokalizujomne wodźenske elementy w swojim dialogu wobdźěłował

Hdyž sće w swojich dialogach rěčne resursy přidał, móžeće aktualnu rěč z lisćinoweho pola Aktualna rěč na symbolowej lajsće wubrać.

 1. Wubjerće standardnu rěč w lisćinowym polu Aktualna rěč.

 2. Zasadźće někajkužkuli ličbu wodźenskich elementow do swojeho dialoga a zapodajće wšě požadane znamješkowe rjećazki.

 3. Wubjerće druhu rěč w lisćinowym polu Aktualna rěč.

 4. Wužiwajće dialogi Kajkosće wodźenskeho elementa, zo byšće wšě znamješkowe rjećazki w druhej rěči wobdźěłował.

 5. Wospjetujće to za wšě rěče, kotrež sće přidał.

Wužiwar wašeho dialoga budźe znamješkowe rjećazki rěče wužiwarskeho powjercha wersije LibreOffice wužiwarja widźeć, jeli sće znamješkowe rjećazki w tutej rěči k dispoziciji stajił.

Jeli žana rěč wersiji wužiwarja wotpowěduje, budźe wužiwar znamješkowe rjećazki standardneje rěče widźeć.

Jeli wužiwar staršu wersiju LibreOffice wužiwa, kotraž rěčne resursy za dialogi Basic njeznaje, budźe wužiwar znamješkowe rjećazki standardneje rěče widźeć.

Prošu podpěrajće nas!