Dialog z Basic wočinić

Po tym zo sće dialog we woknje LibreOffice BASIC wutworił, klikńće na mjenowy rajtark modula, kotremuž dialog je so připokazał, zo byšće dialogowy editor wopušćił. Mjenowy rajtark je deleka we woknje.

Zapodajće slědowacy kod za podrutinu z mjenom Dialog1Show. W tutym přikładźe je mjeno dialoga, kotryž sće wutworił, "Dialog1":


Sub Dialog1Show
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Bjez "LoadDialog" móžeće kod kaž sćěhuje wuwołać:


Sub Dialog1Show
  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )
  oDialog1.Execute()
End Sub

Hdyž tutón kod wuwjedźeće, so "Dialog1" wočinja. Zo byšće dialog začinił, klikńće na tłóčatko Začinić (x) na jeho titulnej lajsće.

Prošu podpěrajće nas!