Wodźenske elementy w dialogowym editorje wutworić

Wužiwajće nastroje na lajsće nastrojow dialogoweho editora BASIC, zo byšće swojemu dialogej wodźenske elementy přidał.

  1. Zo byšće lajstu nastrojow wočinił, klikńće na šipk pódla symbola Wodźenske elementy zasadźić na symbolowej lajsće Makro.

  2. Klikńće w symbolowej lajsće na nastroj, na přikład Tłóčatko.

  3. Ćehńće w dialogu tłóčatko na požadanu wulkosć.

Prošu podpěrajće nas!