Kajkosće wodźenskich elementow w dialogowym editorje změnić

Móžeće za wodźenski symbol kajkosće nastajiće, kotrež dialogej přidawaće. Móžeće na přikład barbu, mjeno a wulkosć tłóčatka změnić, kotrež sće přidał. Móžeće najwjace kajkosćow wodźenskeho elementa změnić, hdyž dialog wutworjeće abo wobdźěłujeće. Móžeće jenož někotre kajkosće za čas fungowanja změnić.

Zo byšće kajkosće wodźenskeho elementa w naćiskowym modusu změnił, klikńće z prawej tastu na wodźenski element a wubjerće potom Kajkosće.

Prošu podpěrajće nas!