Programowanske přikłady Basic

Dialogowy předźěłowak wutworić

Podawkowe posłuchaki wutworić

Posedźenske informacije wobstarać

Dźěłowy system identifikować

Dokumentowe podawki dohladować

Dialog z Basic wočinić

Programowanske přikłady za wodźenske elementy w dialogowym editorje

Skripty Python z Basic wuwołać

Prošu podpěrajće nas!