Izbornici

U nastavku se donose teme koje će vam pomoći u radu s izbornicima i dijaloškim okvirima.

Note Icon

Prozor koji sadrži dokument na kojem želite raditi mora biti odabran kako biste koristili naredbe izbornika. Slično, morate odabrati objekt u dokumentu kako biste koristili naredbe vezane uz taj objekt.


Warning Icon

Izbornici ovise o kontekstu. To znači da su dostupne one stavke izbornika koje su relevanten za posao koji se trenutno obavlja. Ako se pokazivač prikazuje u tekstu, tada se prikazuju sve one stavke potrebne za uređivanje teksta. Ako ste odabrali grafiku u dokumenu, tada možete vidjeti sve stavke izbornika koje se mogu koristiti za uređivanje grafike.


Datoteka

Naradbama se u ovom izborniku manipulira trenutno uređivanim dokumentom, otvara se novi dokument ili zatvara program.

Uređivanje

Izbornik sadrži naredbe za uređivanje sadržaja otvorenog dokumenta.

Pogled

Izbornik kontrolira prikaz dokumenta na zaslonu.

Umetni

The Insert menu contains commands for inserting new elements in your document. This includes images, media, charts, objects from other applications, hyperlink, comments, symbols, footnotes, and sections.

Oblik

Sadrži naredbe koje omogućuju oblikovanje izgleda i sadržaja dokumenta.

Stilovi

Contains commands to apply, create, edit, update, load, and manage styles in a text document.

Form

Contains commands for activate form design mode, open control wizards and insert form controls in your text document.

Tablica

Prikaz naredbi koje omogućuju umetanje, uređivanje i brisanje tablice unutar tekstualnog dokumenta.

Alati

Sadrži alate za provjeru pravopisa, galeriju grafičkih objekta koje možete umetnuti u dokument, ali i alate za postavljanje izbornika i mogućnosti programa.

Prozor

Izbornik sadrži naredbe koje omogućuju prikaz i upravljanje prozorom dokumenta.

Pomoć

Izbornik Pomoć omogućuje pokretanje i upravljanje LibreOffice sustavom pomoći.

Please support us!