Omatanje teksta oko objekta

Omatanje teksta oko objekta

 1. Odaberite objekt.

 2. Choose Format - Frame and Object - Properties, and then click the Wrap tab to choose the wrapping style that you want to apply.

  Sadašnji je stil omatanja predstavljen grafičkom oznakom.

Određivanje svojstava omatanja

 1. Odaberite objekt.

 2. Choose Format - Frame and Object - Properties, and then click the Wrap tab.

 1. Odaberite mogućnost koju želite.

 2. Odaberite U redu.

Mijenjanje konture omatanja oko grafike

Možete mijenjati oblik oko kojega se tekst omata.

 1. Označite grafiku, kliknite desnim klikom miša te odaberite Omatanje - Uredi konturu.

 1. Koristite alate kako biste nacrtali novu konturu, a zatim odaberite Primijeni ikonu (zelena kvačica).

 2. Zatvori Uređivač kontura.

Please support us!