Fine-Tuning the Word Completion for Text Documents

If you like it that LibreOffice automatically completes the words that you frequently use, you can make further adjustments to refine that behavior. If you want, you can also save the current list of collected words so that it can be used in the next session.

To fine-tune the word completion choose Tools – AutoCorrect Options - Word Completion and select any of the following options:

To Insert an Additional Space Character

Select Append space.

Note Icon

The space character is appended after you type the first character of the next word after the auto-completed word. The space character is suppressed if the next character is a delimiter, such as a full stop or a new line character.


Određivanje tipke za prihvaćanje riječi

U kućici Prihvati sa odaberite tipku kojom želite prihvaćati predloženu riječ.

Određivanje najmanjeg broja znakova

Koristite kućicu Najmanja duljina riječi kako biste odredili najmanji broj znakova koji riječ mora imati kako bi bila prikupljena.

To Select the Scope of Collected Words

Onemogućite opciju Pri zatvaranju dokumenta obriši riječi prikupljene iz liste.

Lista vrijedi i za druge dokumente koje otvorite. Kada zatvorite i zadnji LibreOffice dokument, lista riječi je obrisana.

Označite kućicu, lista će biti dostupna samo dok je dokument otovoren.

Želite li sačuvati listu riječi duže od sadašnje LibreOffice sesije, spremite dokument kako je opisano u sljedećem odjeljku.

Korištenje liste riječi za buduće sesije

Note Icon

Ako je omogućena automatska provjera pravopisa, prikupljene su samo riječi koje su prepoznate prilikom provjere.


Koristite listu riječi želite li uvijek početi sa određenim brojem tehničkih termina za dopunjavanja riječi.

  1. Otvorite tekstualni dokument koji sadržava izraze koje biste željeli koristiti za dopunjavanje riječi.

    Značajka dopunjavanja riječi prikuplja nove riječi.

  2. Označite sve ili neke riječu na listi.

  3. Koristite +C kako biste kopirali sve označene riječi u međuspremnik. Umetnite međuspremnik u novi dokument i spremite ga kako biste dobili referentnu listu prikupljenih riječi.

    Kasnije možete otvoriti listu referenci te automatski prikupiti riječi, tako će se značajka dopunjavanja riječi pokretati sa određenim brojem riječi.

Please support us!