OdreŔivanje boruba bojekta

U Writeru obrube možete postaviti oko OLE objekata, dodataka, dijagrama/grafikona, grafika i okvira. Naziv izbornika koj trebate koristiti ovisi o označenom objektu.

Postavljanje unaprijed određenih stilovi oburba

 1. Označite objekt za koji želite definirati obrub.

 2. Click the Borders icon on the OLE Object toolbar or Frame toolbar to open the Borders window.

 3. Odaberite unaprijed određene stilove obruba.

Postavljanje prilagođenih stilova obruba

 1. Select the object for which you want to define a border.

 2. Odaberite Oblik - (ime objekta) ā€“ Borders.
  Zamijenite (ime objekta) pravim tipom objekta koji ste odabrali.

 3. U dijelu Korisnički definirano odaberite rub(ove) koje biste željeli imati pri uobičajenom rasporedu. Kliknite na rub u pregledu kako biste se prebacili u odabir ruba.

 4. Izaberite stil linije i boje za odabrani stil obruba u dijelu Linija. Ove se postavke primjenjuju na sve linije obruba koje su uključene u odabrani stil obruba.

 5. Ponovite barem dva koraka za svaki rub obruba.

 6. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area.

 7. Odaberite U redu kako biste primijenili izmjene.

Please support us!