Cirkularno pismo

The Mail Merge dialog helps you in printing and saving form letters.

To access this command...

Insert at least one address database field into a text document, then start printing the document. Answer "Yes" to the question whether you want to print a form letter.


Za vrijeme printanja, informacije baze podataka zamjenjuju odgovarajuća polje baze (čuvari mjesta). Za više informacija o umetanjima polja bazi podataka, pogledajte karticu Baza podataka u Umetni - Polja - Ostalo.

Slogovi

Određuje broj zapisa prema kojima će se ispisivati pisma. Ispisat će se jedno pismo za svaki unos.

Sve

Obrađuje sve zapise iz base podataka.

Odabrani zapisi

Označuje samo označene zapise iz base podataka. Mogućnost je dostupna samo ako se prethodno označe potrebni zapisi u bazi podataka.

Od:

Specify the number of the first record to be printed.

Za:

Specify the number of the last record to be printed.

Izlaz

Određuje hoće li se obrazac pisma ispisati ili spremuti kao dokument.

Pisač

Ispisuje obrasce pisma.

Datoteka

Sprema obrasce pisma kao datoteke.

Save as single document

Create one big document containing all data records.

Save as individual documents

Create one document for every one data record.

Generate file name from database

Generate each file name from data contained in a database.

Field

Uses the content of the selected database field as the file name for the form letter.

Putanja

Naznačuje putanju za spremanje pisamskih obrazaca.

...

Otvara dijaloški okvir Odaberite putanju .

File format

Select the file format to store the resulting document.

Mail Merge Wizard

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

Please support us!