Pregled ispisa

Nudi pregled stranice za ispis ili zatvara pregled.

To access this command...

Menu File - Print Preview.

Icon Print preview

Print Preview


Koristite ikonu Pregled stranice kako biste pregledali sve stranice dokumenta ili kako biste ispisali dokument.

Možete koristiti tipke Page Up i Page Down za prelistavanje stranica.

Note Icon

Dok pregledavate dokument, ne možete ga uređivati.


Please support us!