Fontwork

Alatna se traka Fontwork ovara kada odaberete objekt Fontwork.

Fontwork galerija

Opens the Fontwork Gallery where you can select another preview. Click OK to apply the new set of properties to your Fontwork object.

Fontwork oblik

Otvara alatnu traku Oblik fontworka. Odaberite oblik kako biste ga primijenili na sve odabrane Fontwork objekete.

Fontwork slova iste visine

Mijenja visinu slova označenog fontworka iz normalne u jednaku za sve objekte.

Fontwork poravnanje

Otvara prozor Fontwork poravnanje.

Click to apply the alignment to the selected Fontwork objects.

Fontwork razmaci između znakova

Otvara Fontwork prozor za razmake između znakova.

Klikni i primijeni razmake između znakova na odabrane Fotwork objekte.

Prilagođeno

Otvara Fontwork dijaloški okivr za razmake između znakova, gdje je moguće upisati novu vrijednost za razmak između znakova.

Vrijednost

Upišite vrijednost za razmak između znakova Fontworka.

Sljubljivanje parova znakova

Switches the kerning of character pairs on and off.

Please support us!