Prečaci za grafikone

U dijagramima možeš koristiti sljedeće tipkovničke prečace.

Možeš koristiti i opće tipkovničke prečace za LibreOffice.

Prečaci u grafikonima

Prečice

Rezultati

Tab

Odaberi sljedeći objekt.

Shift+Tab

Odaberi prethodni objekt.

Polazno

Odaberi prvi objekt.

Kraj

Odaberi zadnji objekt.

Esc

Prekini odabir

strelica gore/dolje/lijevo/desno

Pomakni objekt u smjeru strelice.

strelica gore/dolje/lijevo/desno u tortnim dijagramima

Pomiče odabrani segment torte u smjeru strelice.

F2 u naslovima

Otvori modus za unos teksta.

F3

Otvori grupu za uređivanje pojedinačnih komponenata (u legendi i serijama podataka).

+F3

Zatvori grupu (u legendi i serijama podataka).

+/-

Smanji ili povećaj dijagram

+/− u tortnom dijagramu

Pomiče odabrani segment izvan ili u tortni dijagram.

Please support us!