CreateUnoDialog Function

Kreira osnovni Uno objekt koji predstavlja Uno dijalog kontrolu za vrijeme Basic radno vrijeme.

Dijalog ke definiran u dijaloŔkim bibliotekama. Da prikažete dijalog kao "živ" mora biti kreiran iz biblioteka.

See Examples.

Syntax:

CreateUnoDialog( oDlgDesc )

Example:


  ' Uzmi opis dijaloga iz opisa iz dijaloŔke biblioteke
  oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
  ' Generate "live" dialog
  oDlgControl = CreateUnoDialog( oDlgDesc )
  ' prikaži "live" dijalog
  oDlgControl.execute

Please support us!