Shell Function

Pokreće drugu aplikaciju i definira stil prozora, ako je potrebno.

Syntax

Shell (Pathname As String[, Windowstyle As Integer][, Param As String][, bSync])

Parametar

Ime putanje

Kompletni put i ime programa koji želite pokrenuti

Windowstyle

Neobavezan cjelobrojni izraz koji sprema stil prozora u kojem se program izvršava. Slejdeće vrijednosti su dopuštene

0

Pažnja je na sakrivenom prozoru programa.

1

Fokus je na programskom prozoru u standardnoj veličini

2

Fokus je na minimaliziranom programskom prozoru

3

Fokus je na maksimiziranom programskom prozoru

4

Standardna veličina programskog prozora, bez fokusiranja

6

Minimalizirani programski prozor, fokus ostaje na aktivnom prozoru

10

Full-screen display.


Param

Bilo koji izraz znakovnog niza koji sprema liniju koda koju želite dati

bSync

If this value is set to true, the Shell command and all LibreOffice tasks wait until the shell process completes. If the value is set to false, the shell returns directly. The default value is false.

Error codes:

5 Invalid procedure call

53 - Dokument nije pronađen

73 Not implemented

Primjer


Sub ExampleShellForWin
    Shell("c:\windows\calc.exe",2)
End Sub

Please support us!