Editing String Length

Sljedeće funkcije opisuju duljinu niza znakova i uspoređuju nizove.

InStr Function

Vraća položaj niza znakova unutar drugog niza znakova.

Len Function

Vraća broj znakova u nizu, ili broj bajtova koji su potrebni za spremanje varijable.

StrComp Function

Uspoređuje 2 znakovna niza i vraća cjelobojnu vrijednost koja predstavlja rezulat usporedbe.

Please support us!