Strings

Sljedeća funkcija i izjave potvrđuju i vraćaju cjelobrojne nizove.

Možete koristiti cjelobrojne nizove da uređujete tekst između LibreOffice Basic programa.

ASCII/ANSI Conversion in Strings

Sljedeće funkcije konvertiraju znakovne nizove između ASCII i ANSI kodova.

Repeating Contents

Sljedeće funkcije ponavljaju sadržaj znakovnih nizova.

Editing String Contents

The following functions edit, format, and align the contents of strings. Use the & or + operators to concatenate strings.

Editing String Length

Sljedeće funkcije opisuju duljinu niza znakova i uspoređuju nizove.

Please support us!