FindObject Function

Omogućuje objektu da bude adresiran pri izvođenju kao parametru znakovnog niza kroz ime objekta.

Na primjer, sljedeća komanda:


MyObj.Prop1.Command = 5

odgovara komandnom bloku:


Dim ObjVar as Object
Dim ObjProp as Object
ObjName As String = "MyObj"
ObjVar = FindObject( ObjName As String )
PropName As String = "Prop1"
ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )
ObjProp.Command = 5

Ovo omogućava imenima da se dinamički kreiraju pri izvođenju. Na primjer:

"TextEdit1" to "TextEdit5" in a loop to create five control names.

See also: FindPropertyObject

Syntax:


FindObject( ObjName As String )

Parametri:

ObjName: String that specifies the name of the object that you want to address at run-time.

Error codes:

5 Invalid procedure call

12 varijable nisu definirane

Please support us!