Public Statement

Dimenzije varijable na matrici na globalnoj razini (koja nije unutar podrutine ili funkcije), tako da varijabla i matrica su ispravne svim bibliotekama i modulima za trenutnu sesiju.

Syntax:


Global VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

Primjer:


Public iPublicVar As Integer
Sub ExamplePublic
    iPublicVar = iPublicVar + 1
    MsgBox iPublicVar
End Sub

Please support us!