Sgn Function

Vraća cjelobrojnu vrijednost između -1 i 1 koja označava da je prošla funkcije pozitivna, negativna ili nula

Syntax:


Sgn (Number)

Povratna vrijednost

Integer

Parametri:

Number: Numeric expression that determines the value that is returned by the function.

Number

Povratna vrijednost

megativno

Sgn vraća -1.

0

Sgn vraća 0.

pozitivno

Sgn vraća 1.


Error codes:

5 Invalid procedure call

Primjer:


Sub ExampleSgn
    Print sgn(-10) REM vraća -1
    Print sgn(0) REM vraća 0
    Print sgn(10) REM vraća 1
End Sub

Please support us!