Expression Signs

Ova funkcija vraća algebarski znak brojevnog izraza

Sgn Function

Vraća cjelobrojnu vrijednost između -1 i 1 koja označava da je prošla funkcije pozitivna, negativna ili nula

Please support us!