Tan Function

Determines the tangent of an angle. The angle is specified in radians.

Koristeći kut alfa, funkcija sinus kuta vraća vrijednost duljine nasuprotne stranice na duljinu hipotenuze u desno orijentiranom trokutu

Tan(Alpha) = strana nasuprotna kutu/strani koja priliježe kutu

Syntax:


Tan (Broj)

Povratna vrijednost

Dvostruko

Parametri:

Number: Any numeric expression that you want to calculate the tangent for (in radians).

Za pretvotbu stupnjeva u radijane, pomnožite s Pi/180. Za pretvorbu radijana u stupnjeve, pomnožite s 180/Pi.

degree=(radian*180)/pi

radian=(degree*pi)/180

Pi je približno 3.141593.

Error codes:

5 Invalid procedure call

Primjer:


REM U ovom primjeru,  sljedeći unos je moguć za desnokutni trokut:
REM Strana nasuprotna kutu i kut (u stupnjevima) za izračun duljine strane koja priliježena kut:
Sub ExampleTangens
REM Pi = 3.1415926 je predefinirana varijabla
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Unesite dužinu stranice nasuprotne kutu: ","nasuprot")
    dAlpha = InputBox("Unesite alfa kut (u stupnjevima): ","Alpha")
    Print "dužina ruba graničnog kuta je"; (d1 / tan (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Please support us!