Sin Function

Vraća sinus kuta. Kut je zadan u radijanima. Rezultat se nalazi između -1 i 1

Koristeći kut alfa, funkcija sinus kuta vraća vrijednost duljine nasuprotne stranice na duljinu hipotenuze u desno orijentiranom trokutu

Sin(Alpha) = nasuprotni kut/hipotenuza

Syntax:


Sin (Number)

Povratna vrijednost

Dvostruko

Parametri:

Number: Numeric expression that defines the angle in radians that you want to calculate the sine for.

Da bi pretvorili stupnjeve u radijane množite stupnjeve s pi/181, a da bi pretorili radijane u stupnjeve. množite radijane sa 180/pi

grad=(radijan*180)/pi

radijan=(grad*pi)/180

Pi je približno 3.141593.

Error codes:

5 Invalid procedure call

Primjer:


REM U ovom primjeru,  sljedeći unos je moguć za desnokutni trokut:
REM Nasuprotna stranica i kut ( u stupnjevima) da bi izračunali duljinu hipotenuze
Sub ExampleSine
REM Pi = 3.1415926 je predefinirana varijabla
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Unesi vrijednost nasuprotne stranice: ","Opposite Side")
    dAlpha = InputBox("Unesi vrijednost kuta alfa (u stupnjevima): ","Alpha")
    Print "Duljina hipotenuze je"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Please support us!