Cos Function

Računa kosinus kuta. Kut je označen u radijanima. Rezultat se nalazi između -1 i 1

Koristeći kut alfa, kosinus funkcija računa odnos između duljine stranice koja je okomita, podijeljena između duljine hipotenuze u desno kutnom trokutu.

Cos(Alpha) = Adjacent/Hypotenuse

Syntax:


Cos (Number)

Povratna vrijednost

Dvostruko

Parametri:

Number: Numeric expression that specifies an angle in radians that you want to calculate the cosine for.

Da bi pretvorili stupnjeve u radijane, pomnožite stupnjeve s pi/180. Da bi pretvorili radijane u stupnjeve pomnožite radijane sa 180/pi

degree=(radian*180)/pi

radian=(degree*pi)/180

Pi je fiksna kružna konstanta zaokružena na vrijednost 3.14159...

Error codes:

5 Invalid procedure call

Primjer:


REM sljedeći primjer omogućava unošenje desno orijentiranog kuta u trokuta
REM sekantu i kut (u stupnjevima) i izračunava dužinu hipotenuze
Sub ExampleCosinus
REM zaokruži Pi = 3.14159
Dim d1 As Double, dAngle As Double
    d1 = InputBox$ (""Unesi dužinu susjedne stranice: ","Adjacent")
    dAngle = InputBox("Unesi kut alpha (u stupnjevima): ","Alpha")
    Ispiši "Duljina hipotenuze je "; (d1 / cos (dAngle * Pi / 180))
End Sub

Please support us!