Trigonometric Functions

Sljedece su trigonometrijske funkcije koje su podrzane u LibreOffice Basic.

Atn Function

Trigonometrijske funkcije koje vraćaju arctangens brojčane vrijednosti. Vrijednost vraćanja je u rangu od -Pi/2 do +Pi/2.

Cos Function

Računa kosinus kuta. Kut je označen u radijanima. Rezultat se nalazi između -1 i 1

Sin Function

Vraća sinus kuta. Kut je zadan u radijanima. Rezultat se nalazi između -1 i 1

Tan Function

Determines the tangent of an angle. The angle is specified in radians.

Please support us!