Numeric Functions

Sljedeća numerička funkcija oponaša računanje. Matematičke i Boolovske operacije opisane su u pojedinim odjeljcima. Funkcije se razlikuju od operatora u tome što funkcije prolaze argumente i vraća rezultat, za razliku od operacija koje vraćaju rezultat kompiniranje dvaju numeričkih izraza

Trigonometric Functions

Sljedece su trigonometrijske funkcije koje su podrzane u LibreOffice Basic.

Exponential and Logarithmic Functions

LibreOffice Basic podržava sljedeće eksponencijalne i logaritamskim funkcijama.

Generating Random Numbers

Sljedeći navodi i funkcije generiraju slučajne brojeve.

Square Root Calculation

Koristi ovu funkciju da bi izračunao četvrti korjen

Integers and Fractional

Functions to round values to integers, and to take the fractional part of a value.

Absolute Values

Ova funkcija vraća vrijednosti apsolutnog koda.

Expression Signs

Ova funkcija vraća algebarski znak brojevnog izraza

Converting Numbers

Sljedeće funkcije konvertiraju brojeve iz jednog formata u drugi.

Please support us!