Logical Operators

Sljedeca logicka operacija je podrzana od LibreOffice Basic.

Logical operators combine (bitwise) the contents of two expressions or variables, for example, to test if specific bits are set or not.

AND Operator

Logično kombinira dva izraza.

Eqv Operator

Izračunava logičku ekvivalenciju dva izraza.

Imp Operator

Izvodi logicku implikaciju na dva izraza

Not Operator

Negira izraz invertirajući bit vrijednosti.

Or Operator

Izvodi logičku operaciju OR (disjunkcija) nad dva operanda.

XOR Operator

Izvršava logičku Ekskluzivnu-ILI kombinaciju dva izraza.

Please support us!