Erl Function

Vraća broj linije gdje se dogodila grešla prilikom izvršavanja programa.

Syntax:


Erl

Povratna vrijednost

Cijeli broj

Parametri:

Note Icon

Erl funkcija vraća samo broj linije, ne i oznaku linije.


Primjer:


Sub ExampleError
On Error GoTo ErrorHandler ' Set up error handler
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
REM greška se pojavljuje zbog nepostojeće datoteke
  iVar = Freefile
  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar
  Line Input #iVar, sVar
  Close #iVar
  Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox "Error " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "At line : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"an error occurred"
End Sub

Please support us!