TimeValue Function

Izračunaj serijaliziranu vrijednost vremena za točan sat,minutu, i sekundu - parametri se prosljeđuje kao niz znakova - koji predstavlja vrijeme kao jedinstvenu numeričku vrijednost. Ta vrijednost se može koristi za proračun razlike vremena.

Syntax:


TimeValue (Text As String)

Povratna vrijednost

Datum

Parametri:

Text: Any string expression that contains the time that you want to calculate in the format "HH:MM:SS".

Koristite TimeValue funkciju da pretvorite bilo koje vrijeme u jendu vrijednost tako da mozete izracunati razliku izmednju vremena.

Ova TimeValue funkcija vraca tip Variant s VarType 7 (Date) i sprema tu vrijednost interno kao broj dvostruke preciznosti izmedju 0 i 0.9999999999.

Nasuprot DateSerial i DateValue funkciji, gdje serijske vrijenosti rezultiraju relativnim ili fiksnim datumom, možete proračunati vrijednosti koje se vračaju kao rezultat TimeValue funkcije, ali ih nemožete uspoređivati.

U TimeSerial funkciji, mozete proslijediti pojednicane parametre (sati, minute, sekunde) kao odvojene brojcane vrijednosti. Za timeValue funkciju, međutim, možete prosljediti i string s vremenom kao parametar.

Error codes:

5 Invalid procedure call

13 nepodudaranje tipa podataka

Primjer:


Sub ExampleTimerValue
Dim daDT As Date
Dim a1, b1, c1, a2, b2, c2 As String
  a1 = "start time"
  b1 = "end time"
  c1 = "total time"
  a2 = "8:34"
  b2 = "18:12"
  daDT = TimeValue(b2) - TimeValue(a2)
  c2 = a1 & ": " & a2 & chr(13)
  c2 = c2 & b1 & ": " & b2 & chr(13)
  c2 = c2 & c1 & ": " & trim(Str(Hour(daDT))) & ":" & trim(Str(Minute(daDT))) & ":" & trim(Str(Second(daDT)))
  MsgBox c2
End Sub

Please support us!