Converting Time Values

Sljedeće funkcije pretvaraju vrijeme u računske brojeve.

Hour Function

Vraća sat iz vremenske vrijednosti koja je generirana s TimeSerial ili TimeValue funkcijom.

Minute Function (BASIC)

Vraća cijeli broj koji predstavlja sekunde od broja serijskog vremena koji je generiran sa TimeSerial ili TimeValue funkcijom.

Second Function

Vraća cijeli broj koji predstavlja sekunde od broja serijskog vremena koji je generiran sa TimeSerial ili TimeValue funkcijom.

TimeSerial Function

Calculates a serial time value for the specified hour, minute, and second parameters that are passed as numeric value. You can then use this value to calculate the difference between times.

TimeValue Function

Izračunaj serijaliziranu vrijednost vremena za točan sat,minutu, i sekundu - parametri se prosljeđuje kao niz znakova - koji predstavlja vrijeme kao jedinstvenu numeričku vrijednost. Ta vrijednost se može koristi za proračun razlike vremena.

CDateToUnoTime Function

Returns the time part of the date as a UNO com.sun.star.util.Time struct.

CDateFromUnoTime Function

Converts a UNO com.sun.star.util.Time struct to a Date value.

CDateToUnoDateTime Function

Returns the time part of the date as a UNO com.sun.star.util.DateTime struct.

CDateFromUnoDateTime Function

Converts a UNO com.sun.star.util.DateTime struct to a Date value.

Please support us!