Managing Files

Funkcije i iskazi za upravljanje datotekama su opisani ovdje.

ChDir Statement

Changes the current directory or drive.

ChDrive Statement

Izmjena trenutnog uređaja.

CurDir Function

Returns a variant string that represents the current path .

Dir Function

Vraća ime datoteke, direktorij, ili sve datoteke i direktorije na disku ili u direktoriju koji odgovara navedenoj putanji traženja.

FileAttr Function

Vraća pristupni mod ili pristupni broj datoteci od datoteke koja je otvorena sa iyrayom Open. Pristupni broj datoteci je broj koji je zavisi od operativnog sustava (OSH = Operating System Handle)

FileCopy Statement

Kopira datoteku.

FileDateTime Function

Vraća znakovni niz koji sadrži datum i vrijeme kad je datoteka stvorena ili promijenjena.

FileExists Function

Određuje da li je datoteka ili direktorij dostupan na podatkovnom mediju.

FileLen Function

Returns the length of a file in bytes.

GetAttr Function

Vraća predložak koji precizira tip datoteke ili ime logičkog volumena ili direktorija

GetPathSeparator Function

Returns the operating system-dependent directory separator used to specify file paths.

Kill Statement

Briše datoteku sa diska.

MkDir Statement

MkDir Statement diagram

Creates a new directory on a data medium.

Name Statement

Mijenja ime postojećoj datoteci ili mapi.

RmDir Statement

Briše postojeće direktorije iz podatkovnih medija.

SetAttr Statement

Sets the attribute information for a specified file.

Please support us!