FreeFile Function

Vraća sljedeći slobodan broj za otvaranje datoteke. Koristite ovu funkciju za otvaranje datoteke pomoću broja datoteke koji nije već u upotrebi za neku otvorenu datoteku.

Syntax:


FreeFile

Povratna vrijednost

Cijeli broj

Parametri:

Ova funkcija može se jedino koristiti neposredno ispred Open izraza. FreeFile vraća sljedeći slobodan broj, ali ga ne rezervira.

Error codes:

5 Invalid procedure call

67 Too many files

Primjer:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Prvi redak teksta"
  Print #iNumber, "Još jedan redak teksta"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As #iNumber
  While Not eof(#iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!